Je bent nu hier: Home / privacy statement

Privacyverklaring van Pientere Tiener

Pienter Tiener, gevestigd aan de Lünenstraat 7, 8017 KM Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer 72172959, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.pienteretiener.nl
Lünenstraat 7, 8017 KM,  Zwolle
06 30 62 07 71

Ineke Steenbergen is de Functionaris Gegevens bescherming van Pientere Tiener. Zij is te bereiken via info@pienteretiener.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pientere Tiener verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Emailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.  Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met mij op via info@pienteretiener.nl dan verwijder ik deze informatie.

 

Doel van de verwerking

Ik gebruik de gegevens enkel om met jou in contact te komen, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren of je te kunnen informeren over de wijzigingen van mijn diensten.

Tevens gebruik ik je gegevens voor het afhandelen van een betaling of als ik daartoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Pientere Tiener neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat door een medewerker van Pientere Tiener tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

Uiteraard ben ik gehouden aan de wettelijke en fiscale verplichtingen waardoor factuurgegevens

7 jaar bewaard moeten worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek je gegevens  uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten betrokkene

Ik respecteer je privacy rechten en zal er aan meewerken dat je de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Wil je van deze rechten gebruik maken neem dan contact met mij op via info@pienteretiener.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pientere Tiener neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met info@pienteretiener.nl